Budowa ulicy Małopolskiej w Częstochowie

Inwestor: MZDiT w Częstochowie

Projekt zrealizowany

Dokumentacja obejmuje:

- projekt rozbudowy drogi klasy Z na odcinku ok. 1700m;

- projekt budowy oświetlenia ulicznego;

- projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem;

- projekt kanału technologicznego;

- projekt przebudowy i zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia terenu;