Budowa skrzyżowania ulicy Odlewników z ul. Złotą

Inwestor: MZDiT w Częstochowie

Projekt zrealizowany