Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach

Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Projekt zrealizowany

 

Opis inwestycji:

- droga klasy Z prowadzona po nowym śladzie łącząca ul. Asnyka i ul. Mikołowską w Tychach;

- budowa pasa włączenia z DK 44;

- przebudowa skrzyżowania z ul. Damrota;

- budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;

- przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej, wodociągowej, elektrycznej i wodociągowej;

- budowa mostu na cieku;