Budowa parkingów w miejscowości Rzepedź i Komańzca

Inwestor: Gmina Komańcza

Projekt w trakcie realizacji