Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Kuźnicy Podleśnej

Inwestor: Gmina Siewierz

Projekt zrealizowany