Budowa drogi od Al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

Projekt w trakcie realizacji

 

Opis inwestycji:

- droga klasy Z prowadzona po nowym śladzie, odcinek łączący ul. Waksmundzką z Al. 1000 lecia;

- przebudowa skrzyżowania z DK49 klasy G na rondo;

- budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej;

- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu;