Obiekty mostowe:

  • projekty mostów, wiaduktów, estakad, konstrukcji oporowych, przepustów
  • projekty kładek dla pieszych, przejść podziemnych
  • projekty budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych
  • wykonywanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych