Ekspertyzy i przeglądy:

 • ocena stanu technicznego konstrukcji istniejących obiektów inżynierskich
 • ocena nośności obiektów inżynierskich
 • przeglądy szczegółowe i ogólne obiektów mostowych
 • inwentaryzacje geometryczne i uszkodzeń konstrukcji
 • zalecenia w zakresie wykonania napraw, remontów i modernizacji obiektów.


Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykonywania badań i pomiarów m.in.:

 • wiertnica do pobierania próbek betonu dla niszczących badań betonu,
 • urządzenia do lokalizacji zbrojenia w betonie
 • młotek Schmidta do nieniszczących pomiarów betonu
 • zestawy do określania zawartości chlorków, siarczków w betonie
 • sprzęt do wykonywania odkrywek w płytach - rozbiórka asfaltu, kucie betonu itd
 • laserowy miernik DISTO
 • niwelator
 • grubościomierz elementów stalowych