O firmie:

Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT działa na rynku od 2008 roku i jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży projektowej. Zakres działalności obejmuje usługi projektowe w branży mostowej, drogowej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. W ramach prowadzonej działalności biuro wykonuje również ekspertyzy, głównie obiektów mostowych. Firma wykonuje zadania dla jednostek administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, firm wykonawczych, a także inwestorów prywatnych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej biuro gwarantuje usługi projektowe najwyższej jakości.

Siłą biura jest zaangażowanie, profesjonalizm i bardzo dobra organizacja pracy całej pracowni. Zespoły  branży mostowej, branży drogowej oraz wspomagający ich projektanci z branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej zapewniają kompleksową realizację projektów na najwyższym poziomie. We własnym zakresie opracowujemy kosztorysy oraz projekty zieleni.

Zapewniamy kompleksową realizację zadań projektowych. Uzyskujemy w imieniu Inwestora wszystkie niezbędne decyzję administracyjne, takie jak pozwolenia na budowę, decyzje ZRID, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne itd. Oferujemy pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną dla realizowanych przez nas projektów.

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie i profesjonalnym oprogramowaniu. Nasza pracownia wyposażona jest  m.in. w :

  • 12 nowoczesnych stanowisk wyposażonych w licencjonowane programy typu CAD wraz z nakładkami usprawniającymi wykonywanie rysunków konstrukcyjnych;
  • stanowiska wyposażone w licencjonowane oprogramowanie ROBOT Milenium 2013 oraz AutoCAD Civil 2013;
  • oprogramowanie wspomagajace projektowanie sieci uzbrojenia terenu EPI Graf;
  • oprogramowanie wspomagające wykonywanie projektów organizacji ruchu;
  • stanowiska z licencjonowanym oprogramowaniem do kosztorysowania ZUZIA;
  • plotery oraz inne urządzenia zapewniające kompleksowe wydruki realizowanej przez nas dokumentacji;

Realizujemy nasze projekty na terenie całego kraju. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykonywania pomiarów, inwentaryzacji i ekspertyz takie jak: lokalizator stali zbrojeniowej, młotek Schmitta, wiertnice do pobierania próbek betonu, zestawy do badań chemicznych betonu, dalmierz laserowy, niwelator itd.